Reiderstad
Module Image
Module Image

--

We guide you through the process of buying or selling a property in Mallorca. We know from experience that it can feel a bit insecure doing so in another country, with different regulations and laws from what you are used to. We work closely with skilled experts in all fields needed to make you feel safe.

....................................................................................

Vi guidar dig igenom ditt köp eller försäljning av fastighet på Mallorca. Vi vet av egen erfarenhet att det kan kännas osäkert att göra detta i ett annat land, med annorlunda regler och lagar från vad du är van vid. Vi samarbetar med kunniga experter inom alla områden som behövs för att du ska känna dig säker.

 

Module Image
CONSTRUCTION

Tell us what you are looking to accomplish in your new home. We know all new homes need more or less touching up, to get it to feel ”you”, right? Holiday home or your permanent home, it doesn’t matter, we have connections with skilled experts in all fields. We can also help with managing the renovation, this way we can together assure a great end result, at your budget.

Berätta vad du vill åstadkomma i ditt nya hem. Vi vet att alla nya bostäder mer eller mindre behöver fräschas upp, för att få det att kännas mer ”er", eller hur? Semester hem eller ert permanenta hem, det spelar ingen roll, vi har kontakter med kunniga experter inom alla områden. Vi kan också hjälpa till med att styra renoveringen, på så sätt kan vi tillsammans nå ett bra slut resultat, inom er budget.
 

Module Image
INTERIOR DECORATION

Whether it's larger projects like layout solutions with furniture recommendations or smaller projects like curtains or a new flooring, we know some really creative, imaginative and professional people to help you get that final touch to your home.

Vare sig det rör sig om större projekt med layout lösningar och möblering eller mindre projekt så som gardiner eller nytt golv, så har vi kontakter med kreativa, fantasifulla och professionella företag som kan hjälpa dig att få ett personligt hem.

PHOTOGRAPHY

The first contact with your home, for the potential buyer, is through the pictures at the broker. As we know that the first impression is very imortant we put a a lot of effort in capturing and enhancing the character and soul of your home in the pictures. We also offer home-styling if you wish. Our in-house photographer is always included when selling through us.

Den första kontakten som den potentiella köparen får med ditt hem är genom bilderna hos mäklaren. Vi vet att första intrycket är enormt viktigt och vi lägger därför stor vikt vid att fånga och lyfta fram hemmets karaktär och själ i bilderna. Vi erbjuder även home-styling om du önskar det. Vår in-house fotograf ingår alltid när du säljer din bostad hos oss.

Module Image
MARKETING

We put a lot of effort in how and where we market the homes we are selling. We believe in communicating the home in an attractive way that makes us stand out and that helps us reach the right target group. We also cooperate with some of the other leading real estate offices on the island and we never underestimate the power of social media, to find or convey a home.

Vi lägger mycket engagemang i hur och var vi marknadsför de hem vi säljer. Vi tror på att kommunicera hemmet på ett attraktivt sätt som får oss att sticka ut och som hjälper oss att nå rätt målgrupp Vi samarbetar även med andra ledande mäklare på Mallorca och vi underskattar aldrig betydelsen av sociala media för att hitta eller förmedla ett hem.

 

Module Image
MAINTENANCE

With our high quality in-house maintenance service for your property we tailor make solutions to suit every clients specific needs. We offer everything from cleaning and grocery shopping to gardening and repairs. Please contact Emelie Richter for more information. 

Med vår interna högkvalitativa fastighetförvaltnig/underhåll av din fastighet erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar dina specifika behov. Vi erbjuder allt från städning och handling till trädgårdsskötsel och reperationer. Kontakta Emelie Richter för mer information. 

MANAGEMENT

Our experience in managing renovations together with our partners in construction, will give you a security in timetables being kept and that the quality of the performed workmanship is top quality. Even if you are in another country at the time.

Vår erfarenhet av att styra renoveringar tillsammans med våra samarbetspartners inom byggande ger dig en trygghet i att tidsplaner hålls och att kvaliteten på det utförda hantverket är av högsta kvalitet. Även om du befinner dig i ett annat land under renoveringen.

 

 

REAL ESTATE

CONSTRUCTED BY US

CONTACT

  • Illetas office

    +34 971 100 240

    Santa Catalina office

    +34 971 100 408

All photographs are by Sofia Sanden and strictly the property of Reiderstad Invest. They must not be downloaded or reproduced unless agreed.
Website By Olabang